Od pewnego czasu zadaję sobie (i innym): „Co to było? duży o wielkiej recesji? „Ten kryzys gospodarczy został uznany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) za najgorszą globalną recesję od II wojny światowej. Jego skutki były odczuwalne w prawie każdej możliwej branży, a zwłaszcza w branży budowlanej. W latach 2007–2009 kurs trwał 18 nieskończenie długich miesięcy najgorszy okres to połowa 2009 roku.

Jak wpłynęło to na przemysł budownictwa komercyjnego i co się wydarzyło prawie 5 lat po oficjalnym „zakończeniu” Wielkiej Recesji?

Co się stało?

Przemysł budowlany jest przyzwyczajony do cyklicznych zmian, ale Wielka Recesja nie była typowym spowolnieniem ani cykliczną zmianą. Żaden sektor branży budowlanej nie oszczędził ostrych skutków Wielkiej Recesji. nie do budownictwa mieszkaniowego, handlowego, przemysłowego lub ciężkiego i inżynierii lądowej.

Jednym z aspektów recesji, który nie jest często wymieniany, jest cykliczny Bum Zaraz po branży budowlanej nastąpiła recesja, która spowodowała duży zalew nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych na rynku.

W miarę pogłębiania się recesji właściciele domów popadali w zwłokę, inni nie kupowali domów zgodnie z planem, a inwestorzy byli bardzo ostrożni w finansowaniu nowych projektów budowlanych.

Przewidywano fazę wzrostu na lata 2012–2013 i oczekuje się, że działalność w zakresie budownictwa niemieszkaniowego nadal będzie się poprawiać. Ponownie nastąpiły opóźnienia w ożywieniu, częściowo spowodowane przez rządy i instytucje finansowe:

  • Federalny sekwestrator budżetu, który prowadzi do ograniczenia wydatków rządowych.

  • Zamknięcie rządu federalnego.

  • Ograniczenia pożyczek na projekty budowlane, pożyczki mieszkaniowe, pożyczki w ogóle.

  • Zwiększyć długoterminowe stopy procentowe w oparciu o oczekiwanie, że rząd ograniczy pakiet bodźców.

Te czynniki i niezwykle powolne ożywienie w światowej gospodarce z pewnością miały bezpośredni i negatywny wpływ na przemysł budowlany.

Przeprowadzka do 2015 roku

Jaki jest status budynku komercyjnego w 2014 roku i później? Odzyskiwanie ma miejsce, ale nie szybciej. Czynniki, które (według obserwatorów branży) wpłynęły na wzrost w 2014 r .:

  • Opóźnienia związane z pogodą w projektach na początku roku.

  • Utrzymująca się powolność na rynku instytucjonalnym i niższe prognozy wydatków na budowę.

  • Instytucje finansowe kontynuowały restrykcyjne praktyki kredytowe.

Czy są jakieś dobre wieści? Tak! Rzućmy okiem na niektóre bardziej korzystne zmiany w 2014 r. I niektóre pozytywne wskaźniki na 2015 r .:

  • Pewne złagodzenie ograniczeń kredytowych; Kredyty wzrosły o 4 procent w drugim kwartale 2014 r., Przy czym większość z nich dotyczyła nieruchomości komercyjnych.

  • Projekty budownictwa komercyjnego szybko rosną w kilku regionach Stanów Zjednoczonych, szczególnie w Teksasie (Houston) i ogólnie w południowym regionie, a także w Nowym Jorku (Rochester i Nowy Jork), Massachusetts (Boston) i Luizjanie (Nowy Orlean).

  • Konsumenci są „ostrożnie optymistyczni”, a wydatki rosną, podobnie jak wzrost liczby miejsc pracy.

Wielka recesja dotknęła i jest poważnie dotknięta branżą budownictwa komercyjnego. Ale obserwatorzy branżowi, podobnie jak konsumenci, są ostrożni z optymizmem (z większym naciskiem niż ostrożnością), że branża rozwija się powoli i stale.